Aby w naszych domach były tylko bezpieczne kosmetyki czuwa cały sztab ludzi w różnych instytucjach. Jak ocenia się bezpieczeństwo kosmetyków? Sprawdź!

Bezpieczne kosmetyki – jak ocenia się bezpieczeństwo kosmetyków?

W Europie kosmetyki pod względem bezpieczeństwa ocenia się na dwóch poziomach.

Na początku Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów w Komisji Europejskiej sprawdza bezpieczeństwo wszystkich składników kosmetyków.

Następnie każdy kosmetyk sprawdzany jest przez wykwalifikowanego eksperta, który dokładnie sprawdza każdy składnik w danym kosmetyku. Jeśli dany produkt nie przejdzie pomyślnie tego etapu – z całą pewnością nie może trafić do sprzedaży.

Jak oceniane są składniki kosmetyków?

bezpieczne składniki
fot. Raymond Bryson (flickr, CC BY 2.0)

Aby zapewnić bezpieczeństwo kosmetyków, czuwa nad nimi Komisja Europejska oraz organ doradczy – Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS). W SCCS są tylko najlepsi, niezależni toksykolodzy z różnych instytucji naukowych i organów administracji.

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów sprawdza, czy są bezpieczne kosmetyki pod względem składników regulowanych przepisami prawa, dotyczy to: konserwantów, filtrów UV, niektórych substancji o silnym działaniu, substancji, które mogą być stosowane w ograniczonym zakresie oraz takich, co do bezpieczeństwa których istnieją wątpliwości. SCCS sprawdza, czy wyniki badań i publikacje naukowe dotyczące konkretnych składników nie wykazują ich szkodliwości. Często w wyniku tej analizy Komitet decyduje się na ograniczenie lub całkowite zakazanie stosowania niektórych substancji w kosmetyce.

Zawsze, gdy wraz z postępem nauki ktoś odkryje, że poszczególne substancje chemiczne w określonych warunkach, np. w kosmetykach, wykazują szkodliwe działanie, to substancja ta jest od razu wycofywana ze składu produktów kosmetycznych.

Bezpieczne kosmetyki – gotowe produkty

Zanim kosmetyk trafi na półki sklepowe, poddawany jest bardzo rygorystycznej i dokładnej ocenie pod względem bezpieczeństwa. Zgodnie z europejskim prawem, ocenę wpływu danego produktu na bezpieczeństwo zdrowia ludzi przygotowuje się mając na względzie charakterystykę toksykologiczną i strukturę chemiczną poszczególnych składników, a także stopień kontaktu z ciałem człowieka. W tej kwestii najistotniejsze są:

  • sposób aplikacji kosmetyku,
  • miejsce, na które kosmetyk będzie stosowany (np. całe ciało, twarz, okolice oczu itd.),
  • grupa odbiorców, dla których jest on przeznaczony (np. osoby dorosłe, dzieci, konkretne problemy skórne itd.),

w szczególny sposób oceniane są kosmetyki do higieny intymnej oraz dla dzieci poniżej 3-go roku życia.

Kto odpowiada za bezpieczne kosmetyki?

Mimo iż zgodnie z prawem, analizę bezpieczeństwa każdej substancji przeprowadza SCCS, to za wieloetapową kontrolę gotowego kosmetyku i jego rzeczywiste bezpieczeństwo odpowiada producent. Warto dodać, że zgodnie z prawem każdy kosmetyk, który dopuszczany jest do sprzedaży musi pozytywnie przejść ocenę bezpieczeństwa.

Samej oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych dokonuje natomiast specjalista, tzw. Safety Assessor, który musi posiadać wyższe wykształcenie oraz doświadczenie praktyczne w dziedzinie toksykologii (farmacji), chemii, medycyny lub pokrewnej dyscyplinie. Safety Assessor musi posiadać bardzo obszerną wiedzę i doświadczenie w zakresie: przepisów prawa, oceny ryzyka substancji chemicznych, dermatologii i fizjologii, toksykologii (w tym farmakologii i toksykokinetyki), chemii (w tym fizykochemii, chemii organicznej i nieorganicznej), kosmetologii, mikrobiologii, farmakognozji, botaniki, biologii i wielu innych dziedzin.

Bezpieczne kosmetyki – analiza krok po kroku

Co dokładnie jest oceniane podczas analizy bezpieczeństwa, krok po kroku:

  1. zgodność składu produktu z przepisami prawa,
  2. ocena toksykologiczna składników kosmetyku,
  3. ocena ekspozycji / narażenia,
  4. ocena ryzyka dla składników kosmetyku,
  5. analiza wyników badań gotowego kosmetyku, w tym czystości mikrobiologicznej i właściwości dermatologicznych,
  6. raport dotyczący bezpieczeństwa danego preparatu

Bardzo skrupulatnie przygotowany raport dotyczący bezpieczeństwa danego preparatu staje się częścią dokumentacji, którą musi posiadać każdy kosmetyk.

Za sprawdzanie, czy rzeczywiście każdy produkt dostępny na naszym rynku posiada pozytywną ocenę bezpieczeństwa i czy została ona przeprowadzona w sposób prawidłowy, odpowiada Państwowa Inspekcja Sanitarna.

bezpieczne kosmetyki
fot. James Petts (flickr, C BY-SA 2.0)
Podziel się :)
Masz stronę www? Prowadzisz bloga? Zarejestruj się w sieci TradeTracker i zarabiaj!